Dekkhotell

Dekkhotellet som passer deg

Inkluderer oppbevaring av 1 sett komplette hjul enten sommer eller vinter.

Personbiler

13″ til 19″: 1090,-

Varebil og SUV

1199,-