Dekkhotell

Dekkhotellet som passer deg

Inkluderer oppbevaring av 1 sett komplette hjul enten sommer eller vinter.

Personbiler

Opptil 17 tommer: 899,-
18 tommer eller større: 999,-

Varebil og SUV

999,-